Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL
és una empresa situada a Banyoles (comarca del Pla de l’Estany) que es dedica principalment al servei de recollida i transport de residus de tot tipus d’organitzacions, públiques o privades. El nostre principal objectiu és satisfer les necessitats dels nostres clients, oferint la millor qualitat en el servei, pel que fa al tractament integral de residus: neteja, transport, gestió i altres serveis derivats. 

Seguint aquesta trajectòria, actualment, Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL es planteja i treballa en la recerca de noves fórmules per la millora continua del seu servei i de la gestió ambiental. Vol arribar a ser un referent a la comarca i assolir un reconeixement provincial, assumint compromisos de responsabilitat social, així com una satisfacció del client contrastada.

És per això que la direcció de l'empresa ha apostat clarament per la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, que garanteixen el compliment legal aplicable, a més dels que es puguin establir en la pròpia organització.

 

  

Política de Qualitat i Medi Ambient